מטרופולין

Trackimage Playbut Trackname Playbut Trackname
àçú, ùúééí, ùìåù 04:03 Tools
Doesn't Say Anything / Lo Omeret Klum 04:03 Tools
Metropolin 03:28 Tools
לישון בלי לחלום 04:17 Tools
לא אומרת כלום 05:03 Tools
Angels (Incitement) / Malachim (Hasata) 05:03 Tools
Stains On The Sun / Ketamim Ba'shemesh 03:52 Tools
Sleeping Without Dreams / Lishon B'li Lachlom 03:37 Tools
The Driver / Ha'nahag 03:20 Tools
מלאכים (הסתה) 06:34 Tools
חזירים 04:50 Tools
Close Your Eyes / Ta'atzmi Einayim 05:01 Tools
בלי לומר מילה 03:50 Tools
Within A Minute / Toch Daka 03:29 Tools
Corner / Pina 01:08 Tools
Pigs / Chazirim 03:52 Tools
מטרופולין 04:39 Tools
כתמים בשמש 04:39 Tools
What Kind Of Future / Aizeh Atid 03:52 Tools
אחת, שתיים, שלוש 04:37 Tools
Every Thing / Kol Davar 01:45 Tools
יפן 04:39 Tools
אל תלכי 05:01 Tools
איזה עתיד 05:35 Tools
תוך דקה 04:50 Tools
כל דבר 04:50 Tools
פינה 04:39 Tools
אין לי מקום 04:50 Tools
הנהג 04:39 Tools
חוזר אלי 03:27 Tools
תעצמי עיניים 04:50 Tools
עוטף 04:39 Tools
נפילות קטנות 10:34 Tools
קרח 04:39 Tools
Japan / Yapan 06:03 Tools
הסליל 04:39 Tools
האמת העירומה 08:34 Tools
One, Two, Three (Achat, Shtaim, Shalosh) 04:03 Tools
בודדים 04:50 Tools
החלל החיצון 05:01 Tools
שדות זרים 00:47 Tools
מלאכים 04:50 Tools
איו לי מקום 04:50 Tools
כל האמת (איגו אינטריגו) 04:41 Tools
Kol Ha'Emet (Voice of Truth) 03:44 Tools
I Have No Place (Ein Li Makom) 03:44 Tools
אתה גומר אותי 04:39 Tools
Coming Back to Me (Chozer Elay) 04:13 Tools
Six Heures 04:03 Tools
Pina 01:09 Tools
תעשה לי טוב 04:10 Tools
Hazirim 01:09 Tools
Don't Go (Al Telchi) 04:59 Tools
Lo Omeret Klum 04:59 Tools
ישר ללב 03:27 Tools
Emracing (Otef) 02:35 Tools
Where Did You Sleep Last Night 03:44 Tools
HaNahag 02:35 Tools
Lishon Bli Lachlom 02:35 Tools
Mal'achim (Hasata) 02:35 Tools
Ein Li Makom 03:36 Tools
Ice (Kerach) 03:50 Tools
The Naked Truth (Ha'Emet Ha'Eroma) 03:04 Tools
Little Falls (Nefilot Ktanot) 03:50 Tools
Toch Daka 03:15 Tools
The Spiral (Ha'Slil) 04:28 Tools
Yapan 02:35 Tools
Japan 03:50 Tools
Ktamim BaShemesh 03:07 Tools
שם, כי אין כבר כאן 03:09 Tools
Kol Davar 03:50 Tools
אחת שתיים שלוש 04:04 Tools
Foreign Fields (Sadot Zarim) 03:50 Tools
Otef 03:50 Tools
בתחנה הבאה 04:44 Tools
Outer Space (Ha'Chalal Ha'Chitson) 03:39 Tools
Ta'ase Li Tov (תעשה לי טוב) 03:35 Tools
)Lonely (Bodedim 03:35 Tools
מלאכים Mix 05:39 Tools
Nefilot Ktanot 03:35 Tools
פתיל קצר 04:50 Tools
Lo omeret kloom 03:35 Tools
Trust 03:19 Tools
Angels 05:39 Tools
Pigs 04:38 Tools
Close Your Eyes 04:38 Tools
Metropolin (Nadav Ravid Remix) 04:38 Tools
Haslil 04:38 Tools
פעמונים 04:38 Tools
היא לא אומרת כלום 04:38 Tools
Yashar Lalev (ישר ללב) 03:03 Tools
לשחק עם הראש 05:35 Tools
Bli Lomar Mila 04:04 Tools
Al Telchi 04:04 Tools
Ata gomer oti 04:04 Tools
Bodedim 04:04 Tools
Corner 04:04 Tools
Ata Gomer Oti (אתה גומר אותי) 03:48 Tools
Everything 04:44 Tools
Eize Atid 03:48 Tools
Lo Omeret Clum 04:44 Tools
Haemet Haeroma 04:44 Tools
Malahim 04:44 Tools
Sadot Zarim 04:44 Tools
Eyze Atid 04:44 Tools
Ctamim BaShemesh 04:31 Tools
Kerach 03:49 Tools
Eiae Atid 03:49 Tools
Chazirim 03:49 Tools
Not Say Nothing 03:53 Tools
Malachim (Hasata) 03:46 Tools
Malachim 04:38 Tools
Lishon bli lahlom 03:46 Tools
Batachana Habaha (בתחנה הבאה) 04:44 Tools
The Driver 03:43 Tools
Ta'atzmi Enaim 03:46 Tools
Chozer Elai 04:44 Tools
Col Davar 04:44 Tools
Sham, Ki Ein Kvar Kan (שם, כי אין כבר כאן) 03:10 Tools
To Sleep Without Dreams 03:48 Tools
Without Words 04:44 Tools
driver 03:10 Tools
Stains On The Sun 03:10 Tools
Aizeh Atid 04:44 Tools
angels (Mix) 03:10 Tools
Sleeping Without Dreaming 03:10 Tools
Ptil Katzar (פתיל קצר) 03:50 Tools
In one Minute 03:50 Tools
Hi Lo Omeret Klom 03:10 Tools
What's The Future 03:50 Tools
Al Telhi 02:51 Tools
מלאכים - מיקס 04:50 Tools
Ahat, Shtaim, Shalosh 03:50 Tools
toh daka 03:50 Tools
מלאכים (מיקס) 03:44 Tools
Spots On The Sun 03:50 Tools
Lo Omeret Klum (She Doesn't Say Anything) 03:50 Tools
Hahalal Hahitzon 03:50 Tools
Achat, Shteim, Shalosh 03:47 Tools
Kerah 05:46 Tools
Lesachek Im Harosh (לשחק עם הראש) 03:47 Tools
In a Minute 03:50 Tools
לישון בלי לחלום - רמיקס מס' 1 – קרני פוסטל ודודוש קלמס 03:47 Tools
אתה גומר אותי (Feat. צליל דנין) 03:47 Tools
Bodedim (by Dana Adini & Mihael Frost) 03:47 Tools
ìà àåîøú ëìåí 03:47 Tools
çæéøéí 04:38 Tools
HaChalal HaChizton 03:37 Tools
éôï 04:38 Tools
תעשה לי טוב (feat. דנה עדיני) 04:10 Tools
Ketamim BaShemesh 06:38 Tools
ëì ãáø 04:38 Tools
ìéùåï áìé ìçìåí 03:37 Tools
מטרופולין - אין לי מקום 04:50 Tools
I have no Place 03:27 Tools
Igo Intrigo 03:27 Tools
àéæä òúéã 03:27 Tools
Anything 03:53 Tools
îèøåôåìéï 02:56 Tools
taazmi einaim 02:56 Tools
One, two, three 03:58 Tools
Kerah (by Dana Adini & Barak Gabizon) 02:56 Tools
Ahat, Shtaim, Shalosh (by Arkady Duchin) 02:56 Tools
Where Did You Sleep Last Night (feat. מאיה מאירי) 03:44 Tools
Taatzmi Einaim 02:56 Tools
Don't Go 02:56 Tools
Ice 04:43 Tools
îìàëéí (äñúä) 02:56 Tools
ëúîéí áùîù 03:58 Tools
Ein Li Makom (by Dana Adini) 03:58 Tools
Al' Tilhi (by Barak Gabizon & Ofer Meiri) 03:58 Tools
Sadot Zarim (by Ofer Meiri) 03:58 Tools
HaSlil (by Dana Adini & Aviv Geffen) 03:58 Tools
Lishon B'li Lachlom 03:58 Tools
úåê ã÷ä 03:58 Tools
Hozer Elai 04:14 Tools
מטרופולין - לא אומרת כלום 05:03 Tools
Hozer Elay 04:14 Tools
Hozer Elay (by Ivri Leader) 04:14 Tools
Hazor Elay 04:14 Tools
HaEmet HaEruma (by Roni Eltar) 04:14 Tools
HaHalal HaHitzon (by Barak Gabizon & Ofer Meiri) 04:00 Tools
Six Heures (Feat. ריף כהן) 04:03 Tools
Ha'nahag 04:00 Tools
כל האמת 08:34 Tools
1,2,3 02:29 Tools
מטרופולין-מלאכים 04:14 Tools
She Doesn't Say Anything 03:53 Tools
שדים ורוחות 10:34 Tools
בתחנה הבאה (feat. ברי סחרוף) 04:50 Tools
Otef (by Roni Eltar) 03:49 Tools
Nefilot Ktanot (by Roni Eltar) 03:49 Tools
פתיל קצר (Feat. ברק גביזון & אפרת גוש) 03:49 Tools
Ta'atzmi Einayim 03:49 Tools
Spots in the Sun 04:47 Tools
Achat, Shtaim, Shalosh 04:47 Tools
Doesn't Say Nothing [Lo Omeret Clum] 04:47 Tools
שם, כי אין כבר כאן (Feat. מוניקה סקס) 04:50 Tools
úòöîé òéðééí 03:01 Tools
Angels (D.P.Y ProJect Nyh Edit) 02:25 Tools
ôéðä 01:09 Tools
לישון בלי לחלום רימיקס PDX 04:47 Tools
Lishon Bli Halom 01:09 Tools
מטרופולין nadav ravid mix 01:09 Tools
What a Future 01:09 Tools
Angels (Ilan Shenkar Remix) 01:09 Tools
Angles (Incite) 01:09 Tools
Chozer Elay 02:27 Tools
מלאכים מיקס 00:30 Tools
Lonely (Bodedim) 01:09 Tools
äðäâ 00:00 Tools
Coming Back to me 01:30 Tools
(מלאכים (הסתה 03:14 Tools
Angles (Inciting) [Mal'achim (Hasata)] 03:49 Tools
The naked truth 03:49 Tools
ŕçú, ůúééí, ůěĺů 02:35 Tools
Any Thing [Col Davar] 03:49 Tools
מלאכים nomo heroes גרסה מלאה 03:49 Tools
Japan [Yapan] 03:49 Tools
What Future [Eyze Atid] 03:49 Tools
חזירים רימיקס גיא גרבר 04:50 Tools
En Li Makom 03:48 Tools
Where Did You Sleep Last Night? 03:48 Tools
לשחק עם הרוח 03:48 Tools
ישר ללב (Feat. מיכה שטרית) 03:48 Tools
מלאכים (Mix) 03:58 Tools
Malachim mix 03:48 Tools
Ketamim Ba'shemesh 03:48 Tools
Sdot Zarim 02:29 Tools
Ha'emet Ha'eroma 04:02 Tools
Trust (feat. עופר מאירי) 03:18 Tools
Close Your Eyes [Ta'atzmi Enaim] 01:30 Tools
Spots In The Sun [Ctamim BaShemesh] 01:30 Tools
מלאכים nomo heroes mix 02:26 Tools
Bli Lomar Milah 01:30 Tools
לשחק עם הראש (feat. צליל דנין) 03:47 Tools
1, 2, 3 02:29 Tools
The Coil 03:09 Tools
Malakhim (Angels) 03:30 Tools
אתה גומר אותי - צליל דנין 04:50 Tools
חזירים רדיו 04:50 Tools
??? 04:38 Tools
מלאכים (רמיקס גרסת הרדיו) 04:50 Tools
The Driver [HaNahag] 04:04 Tools
In A Minute [Toch Daka] 04:04 Tools
To Sleep Without Dreaming [Lishon Bli Lachlom] 04:04 Tools
Achat, Shtayim, Shalosh 04:04 Tools
Pigs/Chazirim 04:04 Tools
Ata Gomer Oti (You Tire Me Out) 01:30 Tools
לישון בלי לחלום רימיקס קרני פוסטל ודודוש קלמס 04:04 Tools
חזירים רימיקס קורין אלאל 04:50 Tools
Corner [Pina] 03:47 Tools
Lo Omeret Klom 03:47 Tools
  • 174,582
    plays
  • 13,425
    listners
  • 174582
    top track count

מטרופולין (Metropolin) is an Israeli Electronica supergroup project, consists of many Israeli Rock and Electronic artists such as Efrat Gosh (אפרת גוש), Karni Postel (קרני פוסטל), Dana Berger (דנה ברגר), Shrona Natowich (שרונה נסטוביץ') and many more. Ofer Meiri, an Israeli producer, has formed and leads the successful project. Metropolin was Founded in 2005 by Ofer Meiri (an Israeli producer). that year they released a first studio albums named "Metropolin", and have performed (and still performing) in Israel on many clubs, festivals and other locations. In February 2006, Meiri won the ACUM's Israeli Composer prize of year 2005. In 2007, Metropolin became a full fledged band playing more live instruments in the band's live shows. the band includes some past collaborators, and new female member Dana Adini. that year the band releases their second album, "The Helix" (הסליל), with the singles "[trackartist=מטרופולין]Don't Go Away" (אל תלכי) and "[trackartist=מטרופולין]I Don't Have Space" (אין לי מקום). Official website: http://www.metropolin.net Read more on Last.fm. User-contributed text is available under the Creative Commons By-SA License; additional terms may apply.