Anubi

Trackimage Playbut Trackname Playbut Trackname
Savo kelyje 01:27 Tools
Mirtis 05:34 Tools
Ozirio adventas 04:50 Tools
Į naują galybę 04:51 Tools
Folklorinė daina apie mirtį 00:52 Tools
Intro: Horde of Hell 02:10 Tools
Is Tustumos I Akmens Tyla 00:00 Tools
Prieš Mus - Tik Mes Patys 04:50 Tools
Tylus Tamsos Alsavimas 00:00 Tools
Spindėsit Ugny Dykuma 04:16 Tools
Kai pilnaties akis užmerks mirtis 03:35 Tools
Iš Tuštumos Į Akmens Tylą 06:40 Tools
Ir saulė neteko savo pusės veido 04:24 Tools
Gyvenimo kritimą dovanosim krankliui 02:54 Tools
Kai pilnaties akis užmerks mirtis II 03:55 Tools
Kai Pilnaties Akis Uzmerks Mirtis 03:35 Tools
Pselium 00:00 Tools
Gyvenimo Kritimà Dovanosim Krankliui 00:00 Tools
Tarp akmens ir veidrodžio 15:04 Tools
Kai Pilnaties Akis Uþmerks Mirtis II 00:00 Tools
Ir saule neteko savo puses veido 04:24 Tools
Kai Pilnaties Akis Uzmerks Mirtis II 03:55 Tools
Ozirio Teismas 03:11 Tools
Kraujo Orgija Gize 04:37 Tools
Gyvenimo kritima dovanosim krankliui 02:54 Tools
tarp akmens ir veidrodzio 15:04 Tools
Folklorinë Daina Apie Mirtá 00:00 Tools
Ið Tuðtumos á Akmens Tylà 00:00 Tools
Skausmingos Vizijos 06:46 Tools
Kai Pilnaties Akis Uþmerks Mirtis 00:00 Tools
Ir Saulë Neteko Savo Pusës Veido 00:00 Tools
Á Naujà Galybæ 00:00 Tools
Keista Ateitis 02:32 Tools
Kodėl Sustoję Mirties Laikrodžiai 04:44 Tools
Keista Ateitis (Strange Future) 02:32 Tools
Kraujo Orgija Gize (Blood Orgy in Gize) 04:37 Tools
Ozirio Teismas (Court of Oziris) 03:11 Tools
Susimastyk Ir Nusilenk 06:12 Tools
Susimastyk Ir Nusilenk (Think Over and Obey) 06:12 Tools
Kraujo Jūra 04:20 Tools
Menulio Paslaptis 01:50 Tools
Tarp Akmens Ir Veidrodþio 15:04 Tools
Svaigumo Valdovė 01:43 Tools
Sidabrinis Šauksmas 03:58 Tools
Sutemus Skambės 03:48 Tools
Tamsiausi Ritualai 02:44 Tools
Kai pilnaties afis uzmerfs mirtis 03:35 Tools
Menulio Paslaptis (Mystery of The Moon) 01:50 Tools
Miške 03:55 Tools
Dannic vs Merk & Kremont 03:35 Tools
Ir saule netefo savo puses veido 04:24 Tools
Intro 01:46 Tools
Tamsiusi Ritualai 02:44 Tools
Anapus Kaitros Ir Smėlynų: Sniegas Abydoj 07:17 Tools
Tamsiausi Ritualai (Darkest Rituals) 02:44 Tools
Neprasisverbs Ritualas, Ryto Sviesojie (Won't Penetrate Ritual In The Morning Light) 02:24 Tools
Mėnulio Paslaptis 01:50 Tools
Iš tustumos I afmens tyla 06:40 Tools
r Saulë Neteko Savo Pusës Veido 00:52 Tools
Tarp afmens ir veidrodžio 15:04 Tools
Neprasiskverbs Ritualas, Ryto Sviesojie 02:24 Tools
Svaigumo Valdove 01:43 Tools
Anapus Kaitrosir Smelynu Sniegas Abydoj 07:14 Tools
Anapus Kaitros Ir Smelynu: Sniegas Abydoj 07:16 Tools
Neprasiskverbs Ritualas, Ryto Sviesoje (Won't Penetrate Ritual In The Morning Light) 02:24 Tools
MISKE 03:53 Tools
Neprasiskverbs Ritualas, Ryto Sviesojie (Won't Penetrate Ritual in The Morning Light) 02:23 Tools
Tamsiusi Ritualai (Darkest Rituals) 02:44 Tools
SIDABRINIS SAUKSMAS 03:56 Tools
Miškė 03:53 Tools
Anapus Kaitros Ir Smelynu Sniegas Abydoj 07:16 Tools
Is tustumos I afmens tyla 06:40 Tools
Kraujo Jura 04:20 Tools
Menulia Paslatis (Mystery Of The Moon) 01:50 Tools
Anapus Kaitros Ir smelynu 07:16 Tools
Kai Pilnaties Akis Uzmerks Mir 00:00 Tools
Susimąstyk Ir Nusilenk 06:12 Tools
Tamsiusi Ritualai ( Darkest Rituals) 02:44 Tools
Intro + Suternus Skambes 05:26 Tools
Anapus Kaitros ir Smėlynu: Sniegas Abydoj 07:16 Tools
Folflorine Daina Apie Mirti 00:52 Tools
Neprasiskverbs Ritualas, Ryto Šviesoje 05:26 Tools
Neprasiskverbs Ritualas Ryto Šviesoje 02:24 Tools
Blood Orgy in Gize 01:50 Tools
Capital City 04:51 Tools
Prieš Mus - Tik Mes atys 04:49 Tools
I? tu?tumos A Akmens Tyla 06:40 Tools
Susimastyk Ir Nusilenk (Think 06:12 Tools
Kai Pilnaties Afis Uzmerks Mirtis 03:35 Tools
Kai Pinaties Akis Užmerks Mirtis 03:38 Tools
Neprasiskverbs Ritualas, Ryto Šviesoje (Won't Penetrate Ritual In The Morning Light) 02:24 Tools
Anapus Kaistros Ir Smelynu 06:57 Tools
I Naujq Galybe 02:54 Tools
Spindësit Ugny Dykuma 04:29 Tools
Gyvenimo fritima dovanosim franfliui 02:54 Tools
I naujà galybe 04:51 Tools
Neprasiskverbs Ritualas, Ryto 02:24 Tools
Kai Pilnaties Akis Užmerks Mirtis 11 03:58 Tools
Prieð Mus - Tik Mes Patys 04:50 Tools
Kai Pilnaties Afis Uzmerks Mirtis II 03:55 Tools
Gyvenimo Kritima Dovanosim Kra 02:54 Tools
Menulio Paslaptis (Mystery of 01:50 Tools
Iš Tuštumos Į Akmesn Tylą 06:44 Tools
Sidabrinis_Šauksmas 03:56 Tools
Gyvernimo Fritima Dovanosim Franfliui 02:54 Tools
Tarp Afmens ir Veidroozio 04:24 Tools
Pries Mus-Tik Mes Patys 04:48 Tools
Ir Saute Netefo Savo Puses Veido 04:24 Tools
Is Tustumos I Akmens Tylà 06:41 Tools
Gain Energy 01:50 Tools
Kranklys 02:56 Tools
Tamsiusi Ritualai (Darkest Ri 02:44 Tools
Anapus Kaitros Ir Smëlynø: Sniegas Abydoj 06:57 Tools
Kai pilnaties afis uzmerfs mirtis II 03:55 Tools
Ir Saule Neteko Sado Puses Vei 00:00 Tools
Weirdrum 04:39 Tools
Anapus Kaitros Ir Smėlynų Sniegas Abydoj 03:55 Tools
Kai Pilnaties Akis Uюmerks Mirtis II 03:55 Tools
Б Naujа Galybж 03:55 Tools
Court of Oziris 00:00 Tools
Gyvenimo Kritimа Dovanosim Krankliui 02:54 Tools
Ir Saule Neteko Sado Puses Veido 02:54 Tools
Strange Future 02:54 Tools
Mystery of the Moon 01:50 Tools
Intro: Mirtis Kiekvienam Kitokia 00:31 Tools
Gyvenimo Tritimq Dovanosim Krankliui 01:50 Tools
Folklorinл Daina Apie Mirtб 06:57 Tools
Spend Energy 04:49 Tools
Iр tuрtumos Б Akmens Tylа 06:57 Tools
Tarp afmens ir veidrodzio 15:04 Tools
Kai Pilnaties Akis Uюmerks Mirtis 15:04 Tools
Mėnulio Paslaptis (Mystery Of The Moon) 01:50 Tools
Anapus Kaitros Ir Smelynų: Sniegas Abydoj 00:52 Tools
Anapus kaitros ir smėlyno: sniegas Abydoj 07:17 Tools
Tarp Akmens Ir Veidrodюio 15:04 Tools
Is Tuštumos Į Akmens Tylą 15:04 Tools
Think Over and Obey 15:04 Tools
Darkest Rituals 04:49 Tools
Enfant Terrible 04:20 Tools
Won't Penetrate Ritual In The Morning Light 04:49 Tools
Ir Saule Neteko Savo Puses 04:24 Tools
Anapus Kaistros Ir Smelynu: Sn 04:24 Tools
Ir Saulл Neteko Savo Pusлs Veido 04:24 Tools
Anapus Kaitros Ir Smelynu Sniegas 04:24 Tools
ROM 03:55 Tools
Gyvenimo Kritimŕ Dovanosim Krankliui 02:54 Tools
Ir Saule Neteko Savo Puses Vei 04:24 Tools
I 04:20 Tools
Ir saulé netefo savo pusés veido 04:20 Tools
Kai Pilnaties Akis Uţmerks Mirtis II 03:55 Tools
Very Dog Anthem 03:31 Tools
Kai Pilnates Akis Uzmirks Mirtis 03:26 Tools
Neprasiskverbs Ritualas, Ryto Sviesoje 02:24 Tools
Kai Pilnaties Akis Uţmerks Mirtis 03:35 Tools
Anubi - LoveLoveLove (Original Mix) 03:35 Tools
Indian Song 05:34 Tools
Ir Saule Ueteko Savo Puses Veido 05:34 Tools
Gyvenimo Tritimq Dovanosim Kr 03:55 Tools
Kai Pilnaties Akis Uzmerks Nak 03:55 Tools
Ir saulė neteko pusės savo veido 03:55 Tools
Susimąstyk Ir Nusilenk (Think Over And Obey) 06:12 Tools
Neprasisverbs Ritualas, Ryto S 04:18 Tools
Kai Pilnaties Akis Uflmerks Mirtis II 03:31 Tools
I Naują Galybę 04:51 Tools
Horde Of Hell (Intro) 04:51 Tools
Tarp Akmens Ir Veidrožio 04:51 Tools
4KRAUJO_JURA 04:18 Tools
Surrr 15:03 Tools
Late Nite Bar 05:05 Tools
Anapus Kaitros Ir Smėlynų 06:57 Tools
Iš tuštumos i akmens tyla 06:57 Tools
Folfloriné daina apie mirti 00:52 Tools
6MISKE 03:53 Tools
Tarp Akmens Ir Veidrod˛io 15:03 Tools
Svaigumo valdovë 01:41 Tools
Folklorine Daina Apie Mirtį 01:41 Tools
7SVAIGUMO_VALDOVE 01:41 Tools
Alteration 03:26 Tools
Kai Pilnaties Akis U˛merks Mirtis 01:41 Tools
3SIDABRINIS_SAUKSMAS 03:56 Tools
Kai Pilnaties Akis U˛merks Mirtis II 03:58 Tools
LoveLoveLove 03:53 Tools
Tamsiusi Ritualai ( Darkest Ri 03:58 Tools
Á Naujŕ Galybć 04:51 Tools
Miðke 03:53 Tools
Tarp Akmens Ir Veidrodjio 03:26 Tools
Gyvenimo Kritima Dovanosim Krankliui 03:53 Tools
Anapus Kaitros ir Smėlynu Sniegas Abydoj 01:41 Tools
Intro / Sutemus Skambės 06:57 Tools
Syvenimo Kritima Dovanosim Krankliui 03:53 Tools
Anapus Kaitros Ir Smelyno - Sniegas Abydoj 03:53 Tools
Neprasiskverbs Ritualas Ryto Šviesoje (Won't Penetrate Ritual In The Morning Light) 03:53 Tools
Outro 01:44 Tools
Neprasiskverbs Ritualas, Ryto Šviesojie 03:56 Tools
Ir_saule_neteko_savo_puses_vei 03:53 Tools
Menulia Paslatis (Mystery Of T 04:51 Tools
Intro / Horde Of Hell 15:04 Tools
Ir saulė neteko savo puses veido 03:26 Tools
Tai 06:57 Tools
Invocation 08:18 Tools
Brain Storm 04:13 Tools
Iđ Tuđtumos á Akmens Tylŕ 04:13 Tools
Intro - Sutemus Skambės 01:44 Tools
Kai Pilnaties Akis Uflmerks Mirtis 04:13 Tools
Tarp Akmens Ir Veidrodflio 15:04 Tools
I› Tu›tumos Á Akmens Tylà 04:13 Tools
Kai Pilnaties Akis Uzmerks Mi 04:13 Tools
Kraujo Jûra 04:19 Tools
11-Tarp afmens ir veidrodzio 15:04 Tools
Tarp Akmens Ir Veidrodţio 15:04 Tools
10-Is tustumos I afmens tyla 15:04 Tools
anapus kaitrosir sme 15:04 Tools
Neprasiskverbs Ritualas Ryto Šviesoje 02:24 Tools
Sidabrinis Šauksmas 02:24 Tools
kai pilnacies akis uzmerks mirtis II 02:24 Tools
anapus kaitros ir smelynu (sniegas abydoj) 01:44 Tools
Sidabrinis ðauksmas 03:56 Tools
LoveLoveLove (Original Mix) 05:36 Tools
Foklorine Daina Apie Mirti 03:56 Tools
Folklorine daina Apie mirty 03:56 Tools
Spindesit ugny dykumu 03:56 Tools
Folkloriné daina apie mirti 00:52 Tools
Anapus Kaistros Ir Smelynu: Sniegas Abydoj 06:57 Tools
Gyvenimo Kritimą Dovanosiu Krankliui 06:57 Tools
Iš Tuštumos I Akmens Tylą 06:57 Tools
Kraujo Orgija Gize (Blood Orgy In Gaze) 02:24 Tools
08-ozirio adventas 06:57 Tools
Neprasiskverbs Ritualas, Ryto Šviesojie (Won't Penetrate Ritual In The Morning Light) 04:38 Tools
Id Tudtumos a Akmens Tyla 06:46 Tools
Wont Penetrate Ritual In The Morning Light 06:46 Tools
Tamsiausi Ritualai (Darkest Ri 05:36 Tools
Intro / Sutemus Skambes 05:36 Tools
Intro - Sutemus Skambes 05:36 Tools
Tamsiusi Ritualali (Darkest Rituals) 05:36 Tools
Folklorine Daina Apie Mirta 04:37 Tools
Ozirio Teizmas 05:36 Tools
Neprasisverbs Ritualas, Ryto Šviesoje 02:24 Tools
Pried Mus - Tik Mes Patys 04:38 Tools
Brainstorm 04:37 Tools
Kai Pinaties Akis Uþmerks Mirtis 04:38 Tools
Gyvenimo Kritima Dovanosim 04:38 Tools
Kraujo Orgija Gize (Blood Orgy In Gizeh) 04:37 Tools
Tell Me 04:37 Tools
kai pilnacies akis uzmerks mirtis 04:37 Tools
Kraujo Orgija Gizė 04:37 Tools
Prieš mus - tik mes patys 04:37 Tools
04 Kai Pilnaties Akis Uþmerks Mirtis II 04:37 Tools
Intro + Sutemus Skambės 04:37 Tools
Kai Pilnaties Akis Uþmerks Mirtis I? 04:37 Tools
Sutemus Skambës 03:43 Tools
  • 169,845
    plays
  • 3,718
    listners
  • 169845
    top track count

ANUBI IS: 1) Lithuanian avantgarde/post-black metal band (from early '90s to 2002); 2) Italian rock'n'roll band recently born. LITHUANIAN ANUBI Band started playing in summer 1992, when guitarist Skro together with drummer Renofer began playing just at home and recorded more than ten minutes of psychedelic music. In 1993 vocalist Ptah (a.k.a. Lord Ominous; real name Martynas Meskauskas) joined the band and in a full moon of a March sky they recorded their first demo - "Gods Pantheon". The style of their music can be described as mystical (industrial, occult, dark, doom, psycho, egyptian) black metal. During next two weeks eight new pieces such as "Menulio paslaptis" (The Secret of the Moon), "Kraujo orgija Gize" (Blood Orgy Gize), "Tamsiausi ritualai" (Darkest Rituals) were recorded. ANUBI describes their music as an attempt to "impact the mind of the listener, to create the world which would be even darker than it is now." The second demo, "Mastabos dvelksmas" ("The Mastaba's Blow"), released in 1994, consisted of dramatic, archaic and gothic styled pieces. It had more mysticism, more power of darkness, and even more dramatism than before. Lyrics of this demo was written by Lord Ominous. Most matured pieces were released later in "Mirties metafora" ("Metaphor Of Death), "Sutemus skambes" ("At Dusk will Chime"), and "Kai pilnaties akis uzmerks mirtis" ("When the death shalt close the eyes of the full-moon"). In September 2001, ANUBI lineup changed a bit. Skro was replaced by Sadlave (guitars, bass, programming), and Lady Sleep was playing the keyboards. Last album recorded with this lineup was "Sielu Pirklys" ("Merchant Of The Souls") (EP). It consists of four tracks, and should have been released under "Danza Ipnotica" label (Italy). However, it was never released. A contract with another Italian label "Code 666" was signed; however, after the tragic death of Lord Ominous, it was canceled. Leader of the band Martynas Meskauskas (Lord Ominous) died in March 30, 2002. He never came back after going fishing with his cousin to lake Michigan. Lord Ominuos was also famous for his paintings and graphics works (found here: http://www.martynasmeskauskas.net/). ITALIAN ANUBI Anubi is a two-pieces-band born in March 2006 when F., already a fairly good singer, began to be an ignorant guitarist, and G., already a pretty good guitarist, believed that drumming is not so difficult at all. So they created this character, named Anubi (a.k.a. the Marshal Dog), and started playing his "rough'n'roll", between powerpop, punk, rock'n'roll and some other things that they really don't know. Anubi stopped writing tunes in summer; in winter 2006 he began recording his first self-produced ep. Read more on Last.fm. User-contributed text is available under the Creative Commons By-SA License; additional terms may apply.