Palmy

Trackimage Playbut Trackname Playbut Trackname
ความเจ็บปวด 03:40 Tools
Stay 03:53 Tools
Tick Tock 03:36 Tools
Ooh! 03:07 Tools
ซ่อนกลิ่น 03:07 Tools
กุญแจที่หายไป 03:10 Tools
อยากร้องดังดัง 03:56 Tools
กลัว 03:16 Tools
cry cry cry 04:30 Tools
พรุ่งนี้อาจไม่มีฉัน 04:12 Tools
แปดโมงเช้าวันอังคาร 04:11 Tools
ร้องไห้ง่ายง่ายกับเรื่องเดิมเดิม 04:36 Tools
นาฬิกาเรือนเก่า 04:42 Tools
พูดไม่เต็มปาก 04:00 Tools
อยู่ต่อได้หรือเปล่า 03:30 Tools
ทบทวน 03:17 Tools
แม่เกี่ยว 03:59 Tools
ฟ้าส่งฉันมา 04:08 Tools
Shy Boy 03:46 Tools
ปล่อย 03:50 Tools
กา กา กา 03:58 Tools
คิดถึง 05:41 Tools
ทำเป็นไม่ทัก 03:16 Tools
หนึ่งนาที 02:38 Tools
Ooh 03:09 Tools
จากกันตรงนี้ 03:51 Tools
ไม่มีคำจำกัดความ 03:41 Tools
Rock Star Syndrome 03:40 Tools
ดวงใจ 03:40 Tools
Butterfly 05:34 Tools
ไม่มีใครโชคร้ายตลอด 03:18 Tools
เขาลืม 04:11 Tools
ทุ่งสีดำ 03:26 Tools
นิทาน 03:18 Tools
นวด 03:39 Tools
ความทรงจำสีจาง 03:06 Tools
พื้นที่ส่วนตัว 03:34 Tools
Tum Pen Mai Tuk 04:29 Tools
Crush 03:09 Tools
ขอไปคนเดียว 00:00 Tools
ช่วยมารับฉันที 00:00 Tools
เจตนา 04:07 Tools
Private Sky (Demo Version) 03:53 Tools
Yahk Rong Dung Dung 03:56 Tools
กระโดดขึ้นฟ้า 03:52 Tools
ฝันดีแค่ไม่กี่คืน 05:22 Tools
แสนสบาย 02:33 Tools
Crush (Feat. Erlend Øye) 03:09 Tools
ความทรงจำสีจาง - เพลงประกอบภาพยนตร์ แฟนฉัน 03:36 Tools
แปดโมงเช้าวันอังคาร_Pat Mong Chow Wun Ang Kaan 03:41 Tools
อยากหยุดเวลา (Cover Version) (เพลงประกอบภาพยนตร์ พี่มาก..พระโขนง) 03:49 Tools
อยากหยุดเวลา - เพลงประกอบภาพยนตร์ พี่มาก..พระโขนง 04:12 Tools
ทฤษฏี 03:30 Tools
Glua 03:17 Tools
ร้องไห้ง่ายง่ายกับเรื่องเดิมเดิม_Raung Hai Ngai Ngai Gub Ruang Derm Derm 04:07 Tools
Tick Tock ติ๊ก ต๊อก 03:17 Tools
ความทรงจำสีจาง (เพลงประกอบภาพยนตร์ แฟนฉัน) 04:14 Tools
Tik Tok 03:33 Tools
Kwarm Jeb Puad 03:40 Tools
proong nee aht mai mee chun 04:12 Tools
Yark Rong Dunk Dunk 00:00 Tools
kid mark 03:39 Tools
ทฤษฎี 03:30 Tools
อยากหยุดเวลา 03:49 Tools
Cry Cry Cry Feat. ต้าร์ Paradox (For STLC) 04:31 Tools
Raung Hai Ngai Ngai Gub Ruang Derm Derm 04:36 Tools
เคว้ง - เพลงประกอบซีรีส์ เคว้ง 04:36 Tools
Top Tuan 03:17 Tools
Pat Mong Chow Wun Ang Kaan 00:30 Tools
Tob Tuan 00:00 Tools
กา กา กา (For STLC) 03:59 Tools
Goon jae tee hai pai 03:53 Tools
Bring Me To Life Feat.Bodyslam 04:33 Tools
Ploy 03:50 Tools
ความทรงจำสีจาง_Kwarm Song Jum See Jarng 03:05 Tools
Crush Feat. Erlend Øye 03:09 Tools
Klua 00:00 Tools
Crush (Feat. Erlend Øye) (For STLC) 03:09 Tools
กา กา กา (Gah Gah Gah) 01:30 Tools
อยากร้องดังดัง_Yahk Raung Dung Dung (3 Cha) 03:55 Tools
กุญแจที่หายไป_Goon Jae Tee Hai Pai 03:01 Tools
ขอไปคนเดียว_Kho Pai Kon Diow 04:07 Tools
Single Cry Cry Cry 04:30 Tools
Shy Boy (For STLC) 03:46 Tools
ร้องให้ง่ายๆกับเรื่องเดิมๆ 04:35 Tools
Cry Cry Cry Feat. ต้าร์ Paradox 04:31 Tools
Pood Mai Tem Park 04:00 Tools
Fah Song Chun Ma 00:00 Tools
Yoo Tau Dai Reu Plow 03:30 Tools
ร้องไห้ง่ายๆกับเรื่องเดิมๆ 04:36 Tools
Kao Luem 00:00 Tools
Yoo Tor Dai Ru Plao 00:00 Tools
Mai Mee Kum Jum Gud Kwarm 03:41 Tools
ความเจ็บปวด_Kwarm Jeb Puad 04:09 Tools
คิดมาก (For STLC) 03:39 Tools
ทุ่งสีดำ (For STLC) 03:26 Tools
Cry Cry Cry (For STLC) 04:29 Tools
นาฬิกาเรือนเก่า (For STLC) 04:42 Tools
Proong Nee Ard Mai Mee Chun 04:12 Tools
ฟ้าส่งฉันมา_Far Song Chun Mah 04:21 Tools
Butterfly (For STLC) 05:34 Tools
Crush (feat. Erlend ?ye) 03:09 Tools
Butterfly (Ambient Version) 00:30 Tools
Crush (Featuring Erlend Øye) 03:09 Tools
Jark Gun Trong Nee 03:51 Tools
Private sky 03:53 Tools
Neung Nah Tee 02:36 Tools
Rockstar Syndrome 03:40 Tools
พรุ่งนี้อาจไม่มีฉัน_Proong Nee Aht Mai Mee Chun 03:45 Tools
ความเจ็บปวด - www.thaimusiclover.com 00:30 Tools
อยู่ต่อได้หรือเปล่า_Yoo Tau Dai Reu Plow 04:17 Tools
Kow Leum 00:30 Tools
Ni Taan 03:18 Tools
¡Ø­á¨·ÕèËÒÂä» 03:05 Tools
¤ÇÒÁà¨çº»Ç´ 03:41 Tools
Mai Mee Krai Choke Rai Ta Laud 03:18 Tools
Kwam jeb puad 03:40 Tools
Chuay Ma Rub Chun Tee 03:40 Tools
¤Ô´ÁÒ¡ 03:38 Tools
Puen Tee Suan Tua 00:00 Tools
Saen Sabai 00:00 Tools
Paed Mong Chao Wun Ung-karn 00:00 Tools
อยากร้องดังๆ 03:56 Tools
Tick Tock µÔê¡ µêÍ¡ 03:36 Tools
Far Song Chun Mah 04:08 Tools
Peun Tee Suan Tua 03:34 Tools
นิทาน_Ni Taan 03:17 Tools
Fun Dee Kae Mai Gee Keun 05:23 Tools
Gra Dote Keun Far 00:30 Tools
Ooh - www.thaimusiclover.com 03:56 Tools
Saen Sa Bai 02:34 Tools
Tis-sa-dee 00:30 Tools
Kor Pai Kon Diew 00:30 Tools
Fun Dee Kae Mai Kee Kuen 00:00 Tools
Jed-ta-na 00:30 Tools
กุญแจที่หายไป - www.thaimusiclover.com 00:30 Tools
Rong hai ngai ngai kub rueng derm derm 04:36 Tools
อยากหยุดเวลา - Cover 03:52 Tools
Ni-tarn 04:36 Tools
Toong See Dum 03:26 Tools
Kra-dod Kuen Fah 03:52 Tools
อยากร้องดังดัง (EDM RMX PROJECT) 04:14 Tools
Zombie (Live) 04:19 Tools
¾ÃØ觹ÕéÍÒ¨äÁèÁթѹ 04:19 Tools
Pood Mai Tem Pahk 04:00 Tools
Private Sky - Demo Version 03:59 Tools
»ÅèÍ 04:21 Tools
อยากหยุดเวลา (Cover Version) 03:49 Tools
Yahk-Raung-Dung-Dung 03:56 Tools
Chuay Mah Rub Chun Tee 04:37 Tools
Zombie 04:21 Tools
Tick Tock - www.thaimusiclover.com 04:21 Tools
กุญแจที่หายไป (Acoustic Version) 03:58 Tools
¾Ù´äÁèàµçÁ»Ò¡ 04:21 Tools
????????????? 04:21 Tools
Tick Tick 03:36 Tools
??????????? 03:36 Tools
ร้องให้ง่ายง่ายกับเรื่องเดิมเดิม 03:36 Tools
·ÄÉ¯Õ 03:36 Tools
??????????????????? 03:36 Tools
คิดมาก (Kid Mark) 03:38 Tools
03 ความเจ็บปวด 03:36 Tools
Kho Pai Kon Diow 04:14 Tools
06 กลัว 04:14 Tools
BUTTERFLY - Ambient Version 04:14 Tools
Tick Tock (ติ๊ก-ต็อก) 04:14 Tools
ปล่อย - www.thaimusiclover.com 04:21 Tools
ร้องให้ง่ายง่ายกับเรื่องเดิมเด 04:14 Tools
ความทรงจำสีขาว 04:14 Tools
TUN-PEN-MAI-TUK 03:14 Tools
ขอไปคนเดียว (Acoustic Version) 03:38 Tools
Crush (feat. Erlend_ye) 03:09 Tools
แปดโมงเช้าวันอังคาร (Acoustic Version) 03:58 Tools
04 ร้องไห้ง่ายๆกับเรื่องเดิมๆ 03:09 Tools
Jatd Ta Nah 03:09 Tools
ÃéͧäËé§èÒ§èÒ¡ѺàÃ×èͧà´ÔÁà´ÔÁ 04:21 Tools
Kwarm song jum see jarng 04:21 Tools
€ÇÒÁà¨çº»Ç´ 04:21 Tools
Tum Pen Mai Tuk (·Óà»ç¹äÁè·Ñ¡) 04:21 Tools
Fah song chun ma - Thai 04:21 Tools
อยากหยุดเวลา (เพลงประกอบภาพยนตร์ "พี่มาก..พระโขนง") 03:53 Tools
Tit Sa Dee 03:30 Tools
Crush feat. Erlend ye 00:00 Tools
02 Ooh! 00:00 Tools
¡Ø–ᨷÕèËÒÂä» 00:00 Tools
YAHK YOOT WAY LAH (CO VER VER SION) 00:00 Tools
Gah Gah Gah 03:59 Tools
á»´âÁ§àªéÒÇѹÍѧ¤Òà 04:12 Tools
ไม่มีคำจำกัดความ (MAI-MEE-KUM-JUM-GUD-KWARM) 03:59 Tools
กุญแจที่หายไป - Acoustic Version 03:59 Tools
อยากร้องดังดัง (Encore Version) 03:38 Tools
ร้องไห้ง่ายง่ายกับเรื่องเดิมเดิม(RAUNG-HAI-NGAI-NGAI-GUB-RUANG-DERM-DERM) 03:38 Tools
?????????????? 03:38 Tools
01 Tick Tock 03:38 Tools
ร้องไห้ง่ายง่ายกับเรื่องเดิมเดิม - www.thaimusiclover.com 03:38 Tools
·Óà»ç¹äÁè·Ñ¡ 03:38 Tools
จากกันตรงนี้ - www.thaimusiclover.com 03:38 Tools
กุญแจที่หายไป(GOON-JAE-TEE-HAI-PAI) 03:38 Tools
Crush (feat. Erlend Oye) 03:09 Tools
Don't Know Why 03:03 Tools
¢Í令¹à´ÕÂÇ 04:14 Tools
ติ๊กต็อก 04:14 Tools
≤ÃØ角ÕéÍÒ¨äÁèÁÕ©Ñ’ 04:14 Tools
Nah Li Gah Reua Gow 04:41 Tools
ฟ้าส่งฉันมา (Acoustic Version) 04:41 Tools
ความเจ็บปวด (KWARM-JEB-PAUD) 04:41 Tools
????? 03:38 Tools
???? 04:41 Tools
Cry Cry Cry Feat. ต้าร์ Parado 04:31 Tools
Paed Mong Chao Wun Angkarn 04:31 Tools
Kid Mak 03:38 Tools
Gunjae tee hai pai 05:24 Tools
Kwam Trong Jum See Jarng 03:03 Tools
04 ความเจ็บปวด 03:03 Tools
€Ô´ÁÒ¡ 03:03 Tools
ขอไปคนเดียว - Acoustic Version 03:03 Tools
นิทาน (Acoustic Version) 03:03 Tools
???????????? 03:03 Tools
ร้องไห้ง่ายๆ กับเรื่องเดิมๆ 05:54 Tools
Jark kun trong nee 05:54 Tools
¡Ò ¡Ò ¡Ò 03:53 Tools
ไม่มีคำจำกัดความ - www.thaimusiclover.com 03:53 Tools
แปดโมงเช้าวันอังคาร - Acoustic Version 03:53 Tools
ปล่อย(PLOY) 03:53 Tools
Nueng natee 03:30 Tools
Downer (C.H. District Remix) 03:34 Tools
หนึ่งนาที - www.thaimusiclover.com 03:53 Tools
ไม่มีใครโชคร้ายตลอด - www.thaimusiclover.com 03:53 Tools
จากกันตรงนี้(JARK-GUN-TRONG-NEE) 03:53 Tools
ความเจ็บปวด (Acoustic Version) 03:53 Tools
Cry Cry Cry (Feat. ต้าร์ Paradox) 03:53 Tools
ความเจ็บปวด - Acoustic Version 03:53 Tools
Koon-jae tee hai pai 05:54 Tools
ªèÇÂÁÒÃѺ©Ñ¹·Õ 03:53 Tools
Yahk Raung Dung Dung 03:55 Tools
Tum pen mai tuk : ทำเป็นไม่ทัก 03:55 Tools
Yark Rong Dung Dung 05:54 Tools
Ë’Öè§’Ò·Õ 03:55 Tools
Mai mee krai choke rai talod 05:54 Tools
ÍÂÙèµèÍä´éËÃ×Íà»ÅèÒ 03:30 Tools
นิทาน (Ni Taan) 03:30 Tools
äÁèÁÕ¤Ó¨Ó¡Ñ´¤ÇÒÁ 03:30 Tools
01 อยากร้องดังดัง 03:30 Tools
ไม่มีใครโชคร้ายตลอด(MAI-MEE-KRAI-CHOKE-RAI-TA-LAUD) 03:30 Tools
Tis Sa Dee 03:53 Tools
¨Ò¡¡Ñ¹µÃ§¹Õé 03:30 Tools
อยากหยุดเวลา (Cover) 03:51 Tools
01 - Yark Raung Dung Dung 03:51 Tools
Yoo tor dai rue plao 04:47 Tools
Kor Pai Khon Diew 04:11 Tools
Rong Hai Ngai Ngai Gub Rueng Derm Derm 05:54 Tools
อยากหยุดเวลา - Single 03:50 Tools
§«“¡‡®Á∫ª«¥ 05:54 Tools
ร้องไห้ง่ายง่าย กับเรื่องเดิมเดิม 05:54 Tools
Ka Ka Ka 03:58 Tools
the pain 05:54 Tools
2. Ooh! 05:54 Tools
äÁèÁÕ€Ó¨Ó¡Ñ´€ÇÒÁ 05:54 Tools
Kid Teung 05:54 Tools
อยู่ต่อได้หรือปล่าว 05:54 Tools
Ni tarn 05:54 Tools
Ooh ! 05:54 Tools
¡ÃÐâ´´¢Ö鹿éÒ 05:54 Tools
¨Ò¡¡Ñ’µÃ§’Õé 05:54 Tools
˹Öè§¹Ò·Õ 05:54 Tools
อยากร้องดังดัง (Acoustic Version) 05:54 Tools
Mai mee kum jum kud kwam 03:58 Tools
ความทรงจำสีจาง (Acoustic Vertion) 03:58 Tools
ਵ¹Ò 05:54 Tools
Yahk Rong Dung Dung (Remix) 04:13 Tools
08 แสนสบาย 04:13 Tools
หนึ่งนาที(NEUNG-NAH-TEE) 04:13 Tools
Top-Tuan 03:59 Tools
นิทาน - Acoustic Version 03:59 Tools
FAR-SONG-CHUN-MAH 03:59 Tools
07 กุญแจที่หายไป 03:59 Tools
ความทรงจำสีจางๆ 00:00 Tools
อยากร้องดังดัง ( Encore Version ) 03:50 Tools
¤ÇÒÁ·Ã§¨ÓÊÕ¨Ò§ 03:03 Tools
8. Ploy : ปล่อย 03:03 Tools
8 โมงเช้าวันอังคาร 04:09 Tools
Kwam Song Jum See Jang 03:34 Tools
Proong nee ard mai mee chun : พรุ่งนี้อาจไม่มีฉัน 03:58 Tools
02 อยู่ต่อได้หรือเปล่า 03:58 Tools
Kwam jeb puad : ความเจ็บปวด 03:58 Tools
°ÿ≠·®∑’ËÀ“¬‰ª 03:58 Tools
3. Kwam jeb puad : ความเจ็บปวด 03:58 Tools
ความทรงจำสีจาง (เพลงประกอบภาพยนตร์ 03:58 Tools
ความทรงจำสีจาง (Ost.แฟนฉัน) 03:58 Tools
04 เขาลืม 03:58 Tools
05 ทบทวน 03:58 Tools
Jed ta na 03:58 Tools
äÁèÁÕã€Ã⪀ÃéÒµÅÍ´ 03:58 Tools
07 พื้นที่ส่วนตัว 03:58 Tools
¹Ô·Ò¹ 03:17 Tools
10. Nueng natee : หนึ่งนาที 03:17 Tools
Angel 03:17 Tools
·º·Ç¹ 03:17 Tools
Year of Love (Feat.Palmy) Single Version 03:34 Tools
¿éÒÊ觩ѹÁÒ 21:52 Tools
09 ฟ้าส่งฉันมา 21:52 Tools
Yark rong dang dang (อยากร้องดังดัง) 21:52 Tools
  • 160,129
    plays
  • 4,741
    listners
  • 160129
    top track count

Birth nameEve Pancharoen Born 7 August 1981 Bangkok, Thailand GenresPop rock OccupationsSinger InstrumentsVocals Years active2001–present '''Eve Pancharoen''' (born 7 August 1981), better known by her [[stage name]] '''Palmy''', is a Thai-Belgian pop singer. She has recorded and released several albums including concert DVDs on the GMM Grammy label beginning with her self-titled solo debut, ''Palmy'', in 2001. Palmy has explored a variety of popular music styles on each of her four solo albums, and has collaborated with the Thai ska band T-Bone to create experimental renditions of her hits (see ''Flower Power Concert'' and ''The Acoustic Album''.) Though her solo recording was ''Beautiful Ride'' in 2006, she continues to perform live with T-Bone, and appears as a guest vocalist at other concerts and music festivals. She is primarily successful in Asian countries (especially Thailand,[Singapore, Japan, and Korea, but she has also performed in Australia and the UK. Read more on Last.fm. User-contributed text is available under the Creative Commons By-SA License; additional terms may apply.