יוני בלוך

Trackimage Playbut Trackname Playbut Trackname
אחריות 03:13 Tools
נוף אחר 05:19 Tools
הרגלים רעים 03:05 Tools
חמאה 03:05 Tools
אנבל-לי 02:31 Tools
סיבה לעזוב 03:32 Tools
הצגה יומית 02:49 Tools
אחרי שאפרת התאבדה 04:37 Tools
עמוק בתוך הים 03:59 Tools
בדרך לגיהנום 04:31 Tools
הסוד הקטן 03:46 Tools
תני לי חבל 02:58 Tools
הקנאה 04:03 Tools
מכיר אותו 00:00 Tools
נפוליאון 00:00 Tools
נעים בחוץ 00:00 Tools
התקף לב קטן 00:00 Tools
הפסיכולוגית 00:00 Tools
לוט 00:00 Tools
תפוזים 00:00 Tools
אהבה רחוקה 03:04 Tools
אם לא היום אז מחר 00:00 Tools
הלב שלי עומד להתפוצץ 04:00 Tools
אולי זה יוני 00:00 Tools
תני לזה ליפול 00:00 Tools
אלוהים נחמדה 00:00 Tools
על מי אני עובד 03:55 Tools
העיקר הבריאות 00:00 Tools
יש טבעת 02:41 Tools
מלטף 02:10 Tools
ילדה שלי קטנה 03:06 Tools
בחתונה של גרי 00:00 Tools
אני 00:00 Tools
תמונה מטושטשת 03:58 Tools
למה את לא עונה לי 04:40 Tools
שיר אחר 03:46 Tools
לא קל לא פשוט 03:54 Tools
אח של יוני 03:39 Tools
כשאת איתי 03:04 Tools
כשאת איתי (אני רוצה למות) 03:05 Tools
נפוליאון 2 00:00 Tools
ילד לפעמים 00:00 Tools
הקנאה Ha'kina'a 00:00 Tools
להיות עצוב יותר 03:50 Tools
אפשר 03:16 Tools
ההשראה של דפנה 00:00 Tools
Hergelim Raim 03:06 Tools
Napoleon 03:05 Tools
שחזור 00:00 Tools
Achrayut 00:00 Tools
התקף-לב קטן 00:00 Tools
מכופף הבננות 00:30 Tools
הרגלים רעים Hergelim Raim 03:57 Tools
במיטה ענקית 00:00 Tools
הפיג'מות 00:00 Tools
Nof Acher 00:00 Tools
Lot 00:00 Tools
שרה במקלחת 01:53 Tools
ילדה שלי קטנה Yalda Sheli Ktana 00:00 Tools
Hasod Hakatan 01:53 Tools
Hatzaga Yomit 01:53 Tools
הלב שלי עומד להתפוצץ Halev Sheli Omed Lehitpotsets 00:00 Tools
Efshar 01:53 Tools
אני מכיר אותו 00:00 Tools
אחריות Achrayut 03:05 Tools
נוף אחר Nof Acher 00:30 Tools
מכיר אותו Makir Oto 00:30 Tools
HaKina 04:04 Tools
Hetkef Lev Katan 00:00 Tools
מגרד - עם אפרת גוש 00:00 Tools
מי צריכה יותר 00:00 Tools
מגרד 00:00 Tools
Makir Oto 00:00 Tools
Tni Li Chevel 00:00 Tools
Yalda Sheli Ktana 03:39 Tools
המשמעות של קים 00:00 Tools
שיר אחר Shir Acher 00:30 Tools
Lama At Lo Ona Li 04:56 Tools
אהבה רחוקה Ahava Rechoka 03:05 Tools
Tapuzim 00:00 Tools
HaLev Sheli Omed Lehitpotzetz 00:00 Tools
מלטף Melatef 03:05 Tools
התקף לב קטן Hetkef Lev Katan 00:00 Tools
נפוליאון Napoleon 03:26 Tools
נעים בחוץ Naim Bachutz 00:30 Tools
Ahava Rehoka 03:05 Tools
תמונה מטושטשת Tmuna Metushteshet 03:26 Tools
חמאה Chem'ah 03:26 Tools
Al Mi Ani Oved 03:57 Tools
Melatef 02:12 Tools
Siba Laazov 04:56 Tools
Tmuna Metushteshet 03:49 Tools
Chem'a 02:12 Tools
יש טבעת Yesh Taba'at 00:00 Tools
Siba La'azov 03:57 Tools
למה את משחקת בי מה אני מונופול 00:00 Tools
Baderekh Legehinom 00:00 Tools
Yesh Tabaat 02:51 Tools
סיבה לעזוב Siba La'azov 00:00 Tools
שוב - עם אפרת גוש 00:00 Tools
אם לא היום אז מחר Im Lo Hayom Az Macher 00:00 Tools
הפסיכולוגית Hapsychologit 00:00 Tools
על מי אני עובד Al Mi Ani Oved 00:00 Tools
לוט Lot 03:26 Tools
קצין תורן 02:51 Tools
îëéø àåúå 02:51 Tools
Acharei She'efrat Hitabda 02:51 Tools
שר לעיתון 02:51 Tools
Ani 02:51 Tools
אנבל-לי Annabel-Lee 03:57 Tools
שעון חול 02:51 Tools
Shir Ehad 03:47 Tools
כשאת איתי Kshe At Iti 00:00 Tools
Amok Betokh Hayam 02:51 Tools
Inbal-Li 02:51 Tools
בדרך לגיהנום Baderch Le Gehenom 03:57 Tools
Tni Leze Lipol 02:51 Tools
אחרי שאפרת התאבדה Achrey She'efrat Itabda 03:57 Tools
תני לזה ליפול Tni Leze Lipol 00:00 Tools
אולי זה יוני Ulay Ze Yoni 03:57 Tools
למה את לא עונה לי Lama At Lo Ona Li 00:00 Tools
Hapsichologit 00:00 Tools
הצגה יומית Hatsaga Yomit 03:57 Tools
תפוזים Tapuzim 02:56 Tools
עמוק בתוך הים Amok Betoch Hayam 03:57 Tools
מכיר אותו - דמו 03:57 Tools
מסיבת הפיג'מות 00:00 Tools
Ksheat Iti (Ani Rotze Lamut) 03:05 Tools
Amok Betoch Hayam 00:00 Tools
לא קל / לא פשוט - הקליפ הרשמי 00:00 Tools
התקף לב קטן - דמו 00:00 Tools
Im Lo Hayom Az Machar 03:05 Tools
מי צריך יותר 03:05 Tools
אלוהים נחמדה Elohim Nechmada 03:57 Tools
העיקר הבריאות Haikar Habriut 02:56 Tools
תני לי חבל Tni Li Chevel 02:56 Tools
Chemaa 03:05 Tools
אני Ani 02:56 Tools
הסוד הקטן Hasod Hakatan 02:56 Tools
baderech lagehenom 03:05 Tools
Tni li hevel 03:05 Tools
אחריות - דמו 02:56 Tools
ðôåìéàåï 03:05 Tools
בחתונה של גרי Bachatuna Shel Gary 02:56 Tools
Ahrayut 03:05 Tools
השראה של דפנה 03:40 Tools
ההשראה של דפנה Ha'hasra'a Shel Dafna 03:15 Tools
Nof Aher 00:30 Tools
לא קל, לא פשוט 03:40 Tools
גידלתי אשה 00:30 Tools
נכנעים 00:30 Tools
שוב 00:30 Tools
אלוהים נחמדה - דמו 00:30 Tools
אם לא היום אז מחר - דמו 00:30 Tools
העיקר הבריאות - דמו 00:30 Tools
Elohim Nechmada 00:30 Tools
גידלתי אשה - עם דניאל בלוך 00:30 Tools
Psycho 00:30 Tools
משמעות 00:30 Tools
גידלתי אישה 00:00 Tools
נפוליאון - דמו 00:00 Tools
אולי זה אני 00:00 Tools
מגרד לי בגב 03:26 Tools
Mekir Oto 00:00 Tools
הרגל 00:00 Tools
הלב שלי עומד להתפוצץ Halev Sheli Omed Lehitpotsets 03:26 Tools
יוני בלוך - הרגלים רעים 00:00 Tools
Elohim nehmada 03:26 Tools
let it fall 03:26 Tools
ציפורניים 03:26 Tools
Haikar Habriut 03:26 Tools
ּמה ְת ־שחקת ֱי ־ה ְני ־ונופול 03:26 Tools
Naim Bachuts 03:26 Tools
שיר אחד 03:26 Tools
על הפנים 03:26 Tools
Anabel-Li 03:26 Tools
הרגלים רעים - דמו 03:05 Tools
Naim Bachutz 03:26 Tools
HaPsihologit 03:26 Tools
Ulay Ze Yoni 00:00 Tools
פאקיסטן אולי 00:00 Tools
I Know Him 00:00 Tools
Oranges 00:00 Tools
Hem'a 00:00 Tools
Naim Bahutz 00:00 Tools
bad habits 00:00 Tools
ערומה ויפה 00:00 Tools
Achrayoot 00:00 Tools
Ulai Ze Yoni 00:00 Tools
A Small Heart Attack 00:00 Tools
napolion 00:00 Tools
Shir Acher 03:57 Tools
Butter 00:00 Tools
Mita Anakit 02:56 Tools
The Psychologist 00:00 Tools
ההשראה של דנה 00:00 Tools
חיי נצח 03:57 Tools
Anabel Li 03:57 Tools
Naim bachoots 03:57 Tools
Ah Shel Yoni 03:57 Tools
çîàä 03:57 Tools
Hergel 00:00 Tools
החתונה של גרי 03:57 Tools
Hakina'a 03:57 Tools
Haikar habrioot 03:57 Tools
כנעים 03:57 Tools
סיבה לעזוב - דמו 03:57 Tools
Anabel-Lee 03:57 Tools
Bahatuna Shel Geri 03:57 Tools
Mekofef Habananot (The One Who Bents the Bananas) 03:13 Tools
אני ואת 03:57 Tools
כשאת איתי - אני רוצה למות 03:06 Tools
Echrey SheEfrat Hitabda 03:06 Tools
Amok Betoh Hayam 03:57 Tools
úôåæéí 03:06 Tools
ùçæåø 02:56 Tools
מיץ לימון 02:56 Tools
Nice outside 02:56 Tools
Ahava Rechoka 02:56 Tools
responsibility 02:56 Tools
מדליקה מכבה את המזגן 02:56 Tools
ìåè 02:56 Tools
Nice God 02:56 Tools
Im lo hayom az mahar 02:56 Tools
בדרך לגיהנום - דמו 02:56 Tools
ðòéí áçåõ 02:56 Tools
àí ìà äéåí àæ îçø 02:56 Tools
äøâìéí øòéí 02:56 Tools
HapSychologit 02:56 Tools
נפולאון 02:56 Tools
RESP BAMA 02:56 Tools
Im Lo Hayom Mahar 02:56 Tools
Me 02:56 Tools
It Might Be Yoni 02:56 Tools
äñåã ä÷èï 02:56 Tools
àçøéåú 02:56 Tools
Give me a rope 02:56 Tools
ניצן 02:56 Tools
Achrey Shefrat Itabda 02:56 Tools
התקף לב - קטן 00:00 Tools
A reason to leave 02:56 Tools
ðåó àçø 02:56 Tools
If Not Today, Tommorow 02:56 Tools
Nice Out 02:56 Tools
Gary's Wedding 02:56 Tools
המסיבה של הפיג'מות 02:56 Tools
äòé÷ø äáøéàåú 02:56 Tools
úðé ìé çáì 02:56 Tools
òîå÷ áúåê äéí 02:56 Tools
כל כך הרבה שירים 03:15 Tools
Know him 03:15 Tools
On The Way To Hell 03:15 Tools
ach shel yoni 03:15 Tools
Hergelim Ra'im 03:15 Tools
Daily show 00:00 Tools
Deep in the sea 00:00 Tools
Hakin'a 00:00 Tools
Shir Aher 00:00 Tools
Health Is Important 00:00 Tools
àçøé ùàôøú äúàáãä 00:00 Tools
כשאת איתי ( אני רוצה למות ) 03:02 Tools
Let It Fall (Live@Galatz) 00:00 Tools
Yesh Taba'at 03:13 Tools
Shuv 00:00 Tools
äú÷ó ìá ÷èï 00:00 Tools
Hakinaa 00:00 Tools
Hemaa 00:00 Tools
אולי זה אני - 08 - נפוליאון מילים 03:05 Tools
יוני בלוך - קצין תורן 00:00 Tools
אם לא היו אז מחר 03:02 Tools
äöâä éåîéú 00:00 Tools
áãøê ìâéäðåí 03:02 Tools
ñéáä ìòæåá 03:02 Tools
אולי 03:02 Tools
àðáì-ìé 03:02 Tools
Another View 03:02 Tools
Achraiut 03:02 Tools
Enbal-Li 03:02 Tools
Maybe it's Yoni 03:02 Tools
Napoleon 2 00:00 Tools
פיג'מות 03:02 Tools
The little secret 03:02 Tools
10. כשאת איתי 03:05 Tools
יוני בלוך - התקף לב קטן 03:05 Tools
äôñéëåìåâéú 03:05 Tools
Ahraiut 03:05 Tools
yeled lifamim 03:05 Tools
Hema 03:05 Tools
אתה לא פליפה 03:13 Tools
עזוב, גבר 03:13 Tools
Tzipornaaim 03:13 Tools
יוני בלוך ואפרת גוש - מגרד 03:13 Tools
Bachatuna Shel Gery 03:13 Tools
›ôåìéàåï 03:13 Tools
תפוזים_גירסת וודקה 03:13 Tools
  • 240,764
    plays
  • 11,091
    listners
  • 240764
    top track count

Yoni Bloch (Hebrew: יוני בלוך‎; born August 11, 1981) is an Israeli musician, song writer, composer and rock singer. Bloch grew up in Beer Sheva and at the age of 17 moved with his family to Lehavim. He started taking piano lessons when he was 6 years old, taught himself to play the guitar and the drums, and at 14 started to write songs and to compose music. His artistic journey started on the website Bama Hadasha (“New Stage”), which allows aspiring artists to publish their work in the fields of prose, poetry, plastic arts, music, etc. The daughter of the chairman of the record company NMC heard Bloch’s songs on the site and introduced the music to her father. In a short while, Bloch’s songs were heard in the radio. Today, he is a very successful musician and his songs receive major airtime in Israel. His first album Ulay Ze Ani (“Maybe it’s me”) was released in 2004. Most of the songs were published earlier in the website Bama Hadasha. The musical style of the album is melodic rock, and the songs moved from rhythmical songs to calm and quiet ones. The songs were written in a humorous ambiance, which was expressed either in the lyrics and either in the melody. Most of the songs were written by Barak Feldman and composed by Bloch. Bloch also wrote songs for TV serials, TV realities and for plays and movies. In June 2007 Bloch released his second album Hergelim Ra'aim (“Bad Habits”). Also in this album there’s his cover to the ballad “Annabel-Lee” written by Edgar Allan Poe, and was translated to Hebrew by Ze'ev Jabotinsky. On November 19, 2008 Bloch released his third album Al Mi Ani Oved (“Who am I fooling”), and attached to it a movie that is made of music videos to all the songs of the album. In the movie Bloch dies from a broken heart. The album was written after a hard break up of Bloch and his unknown girlfriend, in most of the songs at first there’s a tranquil atmosphere and towards the end it becomes a rock song. Read more on Last.fm. User-contributed text is available under the Creative Commons By-SA License; additional terms may apply.