מרסדס בנד

Trackimage Playbut Trackname Playbut Trackname
בואי ונביא לך ת'פאנק 04:40 Tools
מלאך 00:00 Tools
המרסדס 00:00 Tools
את ואני 00:00 Tools
משנכנס אדר 00:00 Tools
היו לי תקופות 00:00 Tools
תגידי לי את 00:00 Tools
אולי תלכי 00:00 Tools
הבלדה למחלקה להלבשה תחתונה 00:00 Tools
מלך הראפ של ירושלים 00:00 Tools
זהר 00:00 Tools
מצאתי דרך 00:00 Tools
חגים 00:00 Tools
קקטוס 00:00 Tools
איתקס 00:00 Tools
חזיונות 00:00 Tools
איך אני יורד מהעצים 00:00 Tools
תאילנד 00:00 Tools
דיסקו קלאב 00:00 Tools
סופי 00:00 Tools
היא כל הזמן 00:00 Tools
שמועה 00:00 Tools
Hayo Li Tkofot (I Had Periods) 00:00 Tools
וודו 00:00 Tools
Eitkes 00:00 Tools
Aat Ve'Ani (You And Me) 00:00 Tools
אני משוגע 00:00 Tools
Boei Ve'Navi Lach Ta'Funk (We Will Bring The Funk To You) 00:00 Tools
זהות 00:00 Tools
נגמר הכוח 00:00 Tools
מיכלי 00:00 Tools
כולם אומרים שהשתניתי 00:00 Tools
פאטה מורגנה 00:00 Tools
Mishenichnas Adar (When Hadar Comes) 00:00 Tools
Malach (Sailor) 00:00 Tools
דאווינים 00:00 Tools
Ha' Mercedes (The Mercedes) 00:00 Tools
תמיד 00:00 Tools
די 00:00 Tools
מה פתאום 00:00 Tools
Matzati Derech (I Found A Way) 00:00 Tools
Melech Harap Shell Yerushalaim (Jeruzlem King Of Rap) 00:00 Tools
Cactus 00:00 Tools
אומללה 00:00 Tools
למה ככה 00:00 Tools
אגו אוכל ובושה מקיאה 00:00 Tools
תגידי לי את (עד מתי) 00:00 Tools
מאוחר מדי מנוכר מדי מיותר מדי (רוטשילד) 00:00 Tools
Ulai Telchi (Maybe You'll Go) 00:00 Tools
בסילבסטר 00:00 Tools
Zohar (Brightness) 00:00 Tools
Thailand 00:00 Tools
כמוסות 00:00 Tools
אמא 00:00 Tools
לדרוך עליך 00:00 Tools
מאוחר מדי מנוכר מדי מיותר מדי (רוטשילד 00:00 Tools
Disco Club 00:00 Tools
הבלדה למחלקה להלבשה תחתונה (המשביר) 00:00 Tools
המשביר 00:00 Tools
Tagidi Li At 00:00 Tools
Da'awinim 00:00 Tools
למה מוזר 00:00 Tools
אור 00:00 Tools
נגמר הכח 00:00 Tools
ימים רבים 00:00 Tools
Zohar 00:00 Tools
ביום ובלילה 00:00 Tools
Malhach 00:00 Tools
Hayu Li Tkufot 00:00 Tools
חברים מהקיבוץ 00:00 Tools
Boi Ve Navi Lach Ta Fank 00:00 Tools
Itex 00:00 Tools
Hagim 00:00 Tools
עד מתי 00:00 Tools
מה קרה שם 00:00 Tools
Hezyonot 00:00 Tools
צריך אותך 00:00 Tools
Mi She Nichnas Hadar 00:00 Tools
Ha Mercedes 00:00 Tools
שבה הביתה 00:00 Tools
Or 00:00 Tools
מדים 00:00 Tools
At Ve Ani 00:00 Tools
Rock Mix Medley (ACDC, ZZTop, Foreigner...) 00:00 Tools
עוד סיגריה 00:00 Tools
?מה פתאום 00:00 Tools
Hashmua 00:00 Tools
תחזיקי מעמד 00:00 Tools
חזיונות (החוף) 00:00 Tools
Ulay Telchi 00:00 Tools
NIGMAR HAKOAH 00:00 Tools
Kaktus 00:00 Tools
השמועה 00:00 Tools
melech ha rap shel yerushalaim 00:00 Tools
Shmua 00:00 Tools
the mercedes 00:00 Tools
זוהר 00:00 Tools
Ani Meshuga 00:00 Tools
angel 00:00 Tools
רוטשילד 00:00 Tools
אני משוגע (מי זאת) 00:00 Tools
מאוחר מדי מנוכר מדי מיותר מדי 00:00 Tools
Tell Me 00:00 Tools
The Beach-Live 00:00 Tools
מי שנכנס אדר 00:00 Tools
Hi Kol HaZman 00:00 Tools
Matsati Derech 00:00 Tools
Holidays 00:00 Tools
לדרוך עלייך 00:00 Tools
You and me 00:00 Tools
Habalada Lemahlaka Lehalbasha Tahtona 00:00 Tools
Ballad of the Underwear Division 00:00 Tools
Dilusions 00:00 Tools
דלילה 00:00 Tools
I've had times 00:00 Tools
רוקנרול 00:00 Tools
Let's get the funk on 00:00 Tools
Ha Balada Le Halbasha Tahtona 00:00 Tools
Voodoo 00:00 Tools
Getting Off the Tree 00:00 Tools
Too Late Too Distant Waste of Time 00:00 Tools
Eih Ani Yored Mehaatzim 00:00 Tools
Ma Pitom 00:00 Tools
Meuhar Midai Menukar Midai Meiutar Midai (Rotshild) 00:00 Tools
HaMercedes 00:00 Tools
When Adar comes 00:00 Tools
Fata Morgana 00:00 Tools
The rap king of Jerusalem 00:00 Tools
Zehut 00:00 Tools
Tamid 00:00 Tools
Glorry 00:00 Tools
Welcome To The Machine 00:00 Tools
Sofi 00:00 Tools
Out of Strength 00:00 Tools
Just go 00:00 Tools
Umlala 00:00 Tools
Kulam Omrim SheHishtaneti 00:00 Tools
איטקס 00:00 Tools
כולם אומרים שהשתנתי 00:00 Tools
I've found a way 00:00 Tools
Mihali 00:00 Tools
Dai 00:00 Tools
She Is Always 00:00 Tools
וודו - Mercedes Band - Voodo 00:00 Tools
Malach 00:00 Tools
Rumour 00:00 Tools
שכחתי 00:00 Tools
Meuhar Miday Menukar Miday Meyutar Miday 00:00 Tools
BaSilvester 00:00 Tools
Nigmar Ha Koah 00:00 Tools
מי שנכנס אדר אמא שלך זונה 00:00 Tools
Eyh Ani Yored Me Haezim 00:00 Tools
I Am Crazy 00:00 Tools
Delila (Sparse) 00:00 Tools
Bayom Ubalayla (In the Day & the Night) 00:00 Tools
החוף 00:00 Tools
Kmusot 00:00 Tools
Ego Ohel VeBusha MeKiya 00:00 Tools
He Kol Ha Zman 00:00 Tools
Lama Kaha 00:00 Tools
Mal'ah 00:00 Tools
Mishenichnas Adar 00:00 Tools
Lidroh Aleha 00:00 Tools
At Veani 00:00 Tools
מדים - לייב בחוף אכזיב 00:00 Tools
Everybody Says I Have Changed 00:00 Tools
תגידי לי את - Mercedes Band 00:00 Tools
תהילה 00:00 Tools
matzati derech 00:00 Tools
Concerto pour une voix 00:00 Tools
בלדת רוק 00:00 Tools
Laisse moi t'aimer 00:00 Tools
המרצדס 00:00 Tools
ROTCHILD 00:00 Tools
מאוחר מדי מיותר מדי מנוכר מדי (רוטשילד) 00:00 Tools
בואי ונביא לך תפאנק 00:00 Tools
אל תבכי ילדונת 00:00 Tools
רק עם גראס 00:00 Tools
äîøñãñ 00:00 Tools
Kulam Omrim She Hishtaneti 00:00 Tools
zztop acdc foreigner-(medley)! 00:00 Tools
îìàê 00:00 Tools
Mal'ach 00:00 Tools
Michali 00:00 Tools
äéå ìé ú÷åôåú 00:00 Tools
At Ve'ani 00:00 Tools
malah 00:00 Tools
hamashbir 00:00 Tools
boi venavi lach tafunk 00:00 Tools
îìê äøàô ùì éøåùìéí 00:00 Tools
משנכנס הדר 00:00 Tools
Yamim Rabim 00:00 Tools
שיר 00:00 Tools
מרסדס בנד - המשביר 00:00 Tools
ùîåòä 00:00 Tools
Ad Matai 00:00 Tools
rotshild 00:00 Tools
îöàúé ãøê 00:00 Tools
ANI MESHOGA 00:00 Tools
03 - Voodoo 00:00 Tools
Melech HaRap Shel Yerushalaim 00:00 Tools
בן גוריון 00:00 Tools
Hezionot 00:00 Tools
úâéãé ìé àú 00:00 Tools
æäø 00:00 Tools
ãéñ÷å ÷ìàá 00:00 Tools
úàéìðã 00:00 Tools
áåàé åðáéà ìê ú'ôàð÷ 00:00 Tools
Habalada Lemahlaka Lealbasha Tachtona 00:00 Tools
Mehoar Midai Menokar Midai Meyotar Midai (Rothschild) 00:00 Tools
Mishenihnas Adar 00:00 Tools
àéê àðé éåøã îäòöéí 00:00 Tools
Boi Venavi Lah Ta'Funk 00:00 Tools
àú åàðé 00:00 Tools
tailand 00:00 Tools
àéú÷ñ 00:00 Tools
ðâîø äëåç 00:00 Tools
àåìé úìëé 00:00 Tools
ביום ובלילה (כוורת) 00:00 Tools
Ulai Telchi 00:00 Tools
Voodo 00:00 Tools
Ad Matay 00:00 Tools
איך אני יורד מהעצים (שכחתי) 00:00 Tools
Tahiland 00:00 Tools
çæéåðåú 00:00 Tools
äáìãä ìîçì÷ä ìäìáùä úçúåðä 00:00 Tools
בואו ונביא לך ת'פאנק 00:00 Tools
ëåìí àåîøéí ùäùúðéúé 00:00 Tools
Eich Ani Yored Mehaazim 00:00 Tools
תמיר 00:00 Tools
Meleh Harap Shel Yerushalaim 00:00 Tools
÷÷èåñ 00:00 Tools
04 - Ma Pitom 00:00 Tools
פאנק 00:00 Tools
Medley Led Zeppelin 00:00 Tools
shmoaa 00:00 Tools
בואי ונביא לך את הפאנק 00:00 Tools
i found a way 00:00 Tools
מרסדס בנד - מלאך 00:00 Tools
Itax 00:00 Tools
המלאך 00:00 Tools
03 וודו 00:00 Tools
àðé îùåâò 00:00 Tools
çâéí 00:00 Tools
05 - Mihali 00:00 Tools
You tell me 00:00 Tools
nigmar hakoach 00:00 Tools
Laisse-moi t'aimer 00:00 Tools
Locomotive breath 00:00 Tools
Itkes 00:00 Tools
ulay telhi 00:00 Tools
Matsati Dereh 00:00 Tools
Non, je ne regrette rien 00:00 Tools
Adar 00:00 Tools
Habalada Lamachlaka Lehalbasha Tachtona 00:00 Tools
Linistea ta 00:00 Tools
10 - Zehut 00:00 Tools
07 - Dai 00:00 Tools
02 - Fata Morgana 00:00 Tools
SHEMOA 00:00 Tools
ABALADA LE MAHLAKA TA 00:00 Tools
îàåçø îãé îðåëø îãé îéåúø îãé (øåèùéìã 00:00 Tools
AIH ANI YORED MHATZIM 00:00 Tools
מרסדס בנד - משנכנס אדר 00:00 Tools
08 - Ego Ohel VeBusha MeKiya 00:00 Tools
Habalada laMahlaka leHalbasha Tahtona 00:00 Tools
äéà ëì äæîï 00:00 Tools
kaktos 00:00 Tools
HI KOL AZMAN 00:00 Tools
Delilah 00:00 Tools
KOLAM OMRIM SHEHISTANETY 00:00 Tools
Eich Ani Yored MeHaEtzim 00:00 Tools
LAISSEZ-MOI FAIRE 00:00 Tools
Hayu Li Tkufut 00:00 Tools
îùðëðñ àãø 00:00 Tools
At Va'ani 00:00 Tools
L'Amour et le Temps 00:00 Tools
  • 220,778
    plays
  • 6,250
    listners
  • 220778
    top track count

מרסדס בנד היא להקת פאנק (Funk) רוק ישראלית. שם הלהקה הוא עיוות של שם חברת כלי הרכב מרצדס-בנץ. הלהקה החלה את דרכה בשנת 1998 בירושלים ובאותה השנה עברה לתל אביב והתחילה להופיע. הלהקה הוציאה בשנים הראשונות אלבום שנגנז, ובשנת 2003 הושמע הסינגל הראשון ברדיו והאלבום הראשון נמכר בחנויות. הוא כלל כמה משירי הרוק של הלהקה כמו: "המרסדס", "משנכנס אדר" ו"בואי ונביא לך ת'Fאנק". בשנת 2006 הופיעה הלהקה בפסטיבל בשקל בירושלים. לאחר הוצאת האלבום הראשון מרסדס בנד עזב את הלהקה הבסיסט אלעד אלחרר. בתחילת שנת 2007 עזב את הלהקה נגן הגיטרה רונן כוכבי במקביל לסיום הקלטות האלבום השני שלהם, שבאותה עת נקרא "היום שבו איבדתי את משקפי השמש". את מקומו של רונן כוכבי מילא נגן הגיטרה גיא שמי שמוכר בעיקר מלהקת "אינפקציה". ההופעה הראשונה עם גיא שמי הייתה במועדון הבארבי וזאת הייתה גם ההופעה האחרונה של אריאל שרבקובסקי. בשנת 2008 כיכבו חברי הלהקה גל תורן, אורי גת וגיא שמי, בסדרת הטלוויזיה "תעשה לי ילד" ב"הוט 3". שירי הלהקה שימשו פס-קול הסדרה. בסדרה, את תפקיד הבסיסט של הלהקה גילם ספי אפרתי, שחקן ובסיסט להקת Blackfield. במרץ 2009 הוציאה לאור הלהקה את אלבומה השני, "תביאו בירות", בו השתתפו בכתיבת המילים גל תורן ורן מרום, ובכתיבת הלחנים גל תורן וגיא שמי. בתחילה, ראה אור האלבום במהדורה מוגבלת למכירה בהופעות בלבד, ורק באפריל 2009 הופץ האלבום למכירה בחנויות. יש הטוענים כי האלבום סימן מחדש את כיוונה המוזיקלי של הלהקה, בהיותו בעל סאונד "כבד" יותר הנוטה לכיוון הרוק ופחות לכיוון ה-funk המוכר מאלבומה הראשון, והוסיף לסגנונה המוזיקלי נופך אגרסיבי ומהיר משהו. בחודש יולי 2011 יצא האלבום השלישי של מרסדס בנד, "זהות", אלבום זה, שהופק יחד עם יוסי פיין, הוא האלבום הראשון של מרסדס בנד שנכתב ובוצע כולו רק על ידי ההרכב החדש (גיא שמי כגיטריסט ויוני כהן כבסיסט). באלבום זה ניכר שינוי בסגנון הלהקה עקב השינויים בהרכב. רוב השירים לא היו בסגנון הפאנק שאפיין את האלבום הראשון ונטו לרוק שהופיע לראשונה באלבום השני. ב-28 במרץ 2011 הופץ סינגל ראשון מאלבום זה, "מה פתאום". סינגל נוסף שהופץ זמן מה לאחר מכן נקרא "וודו". ב-31 במאי הופץ הסינגל השלישי, "פאטה מורגנה". ב-30 באוגוסט, לאחר יציאת האלבום הופץ סינגל נוסף בשם "סופי". לשיר צולם גם קליפ בבימוי קרן חכמה (אשתו של גל תורן). בדצמבר 2012 הוציאה הלהקה סינגל בשם "אל תבכי ילדונת". בקיץ 2015, עקב התנגשויות בסגנון ובכיוון המוזיקלי, עזב גיא שמי את הלהקה. את הלהקה היום מנהל אסף גובר, גיטריסט להקת מלכה באיה, שגם מופיע עם הלהקה בתור גיטריסט ליווי ברוב ההופעות. Read more on Last.fm. User-contributed text is available under the Creative Commons By-SA License; additional terms may apply.