in the mood for love

Trackimage Playbut Trackname Playbut Trackname
yumeji's theme 02:31 Tools
ITMFL II 01:02 Tools
Angkor wat theme i 02:14 Tools
ITMFL III 01:35 Tools
ITMFL I 02:11 Tools
Angkor Wat Theme II 02:08 Tools
Angkor Wat Theme Finale 02:42 Tools
Bengawan Solo 02:54 Tools
SHUANG SHUANG YAN 02:55 Tools
Yumeji`s Theme 02:28 Tools
Quizas, Quizas, Quizas (Perhaps, Perhaps, Perhaps) 02:47 Tools
Aquellos Ojos Verdes 02:14 Tools
Yue Er Wan Wan Zhao Jiu Zhou 03:12 Tools
Yumeji`s Theme (Extended Vers 03:01 Tools
Zhuang Tai Bao Xi 00:00 Tools
Quizas, Quizas, Quizas - Nat 02:45 Tools
Aquellos Ojos Verdes - Nat Ki 02:09 Tools
Shuang Ma Hui 01:15 Tools
Blue* 05:46 Tools
Te Quiero Dijiste - Nat King 02:36 Tools
Si Lang Tan Mu 00:23 Tools
Angkor Wat Theme III 02:04 Tools
Yumeji's Theme / Li-zhen's dialogue 02:31 Tools
sang yuan ji zi 00:51 Tools
Qing Tan 00:59 Tools
Radio Zhou Xuan Announcement / Hua Yang De Nian Hua 03:20 Tools
Hong Niang Hui Zhang Sheng 02:01 Tools
Casanova's Flute* 02:20 Tools
Casanova,Flute 02:15 Tools
Li-zhen's dialogue / Te Quiero Dijiste (Magic Is the Moonlight) 02:44 Tools
Non Niang Hui Zhang Sheng 01:56 Tools
Radio Broadcasting , Hua Yang 03:15 Tools
Shigeru Umebayashi 00:00 Tools
Yumeji's Theme(Extended Versio 03:01 Tools
Blue 05:44 Tools
Yumeji's Theme (Extended Version) 00:00 Tools
Quizas, Quizas, Quizas 00:00 Tools
In The Mood For Love 03:01 Tools
Yumeji's Theme by Shigeru Umebayashi 02:27 Tools
Quizas Quizas Quizas/Nat King Cole 02:45 Tools
Frames Within Frames 02:45 Tools
Yumeji`s Theme (Extended Version) 03:01 Tools
In the Mood for Love, I 02:09 Tools
Zhou Mu Yun's Dialogue 00:32 Tools
Aquellos Ojos Verdes - Nat King Cole 00:00 Tools
Hong Nian Hui Zhang Sheng 00:00 Tools
In the Mood for Love, II 01:03 Tools
In the Mood for Love, III 01:03 Tools
Yumeji's Theme - Li-zhen's dialogue 01:03 Tools
Quizas, Quizas, Quizas - Nat King Cole 02:46 Tools
Casanova's Flute 02:45 Tools
Radio Zhou Xuan Announcement/Hua Yang de Nian Hua 02:45 Tools
Radio Broadcasting - Hua Yang De Nian Hua 03:18 Tools
angor wat theme I 02:12 Tools
Li-zhen's dialogue - Te Quiero Dijiste (Magic Is The Moonlight) 02:42 Tools
Yumeji's Theme/Li-Zhen's Dialogue 02:42 Tools
Te Quiero Dijiste - Nat King Cole 02:35 Tools
Quizas, Quizas, Quizas (Perhap 02:35 Tools
radio zhou xuan announcement, 03:18 Tools
S-Tone Inc. 04:08 Tools
Te Quiero Dijiste 04:08 Tools
Blue (BT) 02:35 Tools
Casanova - Flute 02:35 Tools
Yumeji's Theme + Li-Zhen's Dialogue 02:29 Tools
Quizás, Quizás, Quizás (Perhaps, Perhaps, Perhaps) 02:45 Tools
Casanova - Flute (BT) 02:45 Tools
Radio Broadcasting - Hua Yang 03:18 Tools
Cassanova's Flute [*] 02:15 Tools
Li-zhen's dialogue - Te quiero 02:41 Tools
Quizàs, Quizàs, Quizàs (Perhaps, Perhaps, Perhaps) 03:18 Tools
Blue [*] 00:00 Tools
Yumeji's Theme(Extended Version) 02:41 Tools
angor wat theme II 02:41 Tools
Cassanova's Flute 02:41 Tools
Yumeji's Theme - Li-Zhen's Dia 02:41 Tools
Radio Broadcasting / Hua Yang De Nian Hua 02:41 Tools
Angkor Wat Theme 1 02:12 Tools
Yue Er Wan Zhao Jiu Zhou 02:41 Tools
Hua Yang De Nian Hua 03:20 Tools
Blue (Bonus Track) 02:41 Tools
Casanova / Flute 02:15 Tools
Yumeji's Theme, Sergei Trofanov 02:56 Tools
yumeji's theme, li zhen's dia 02:15 Tools
itmfl 1 02:15 Tools
Itmfl 2 01:02 Tools
Angkor Wat Finale 02:42 Tools
shuang mu hui 01:17 Tools
Li-Zhen's Dialogue/Te Quiejo Dijiste (Magic Is The Moonlight) 01:17 Tools
Quizas Quizas Quizas 02:44 Tools
Angkor Wat Theme I - Michael Galasso 02:44 Tools
I'm in the Mood for Love 03:01 Tools
Casanova - Flute (Bonus Track) 02:42 Tools
Yumejis Theme 03:01 Tools
Main theme 03:01 Tools
Shuang Shuang Yan - Deng Bai Ying 02:42 Tools
Itmfl 3 01:31 Tools
Angkor Wat Theme II - Michael Galasso 02:42 Tools
Mo-wan's dialogue 02:42 Tools
Li-zhen's dialogue / Te Quiero Dijiste ( Magic Is The Moonlight ) 02:42 Tools
Bengawan Solo - REBECCA PAN 02:42 Tools
Crash Course Film Criticism #5 02:29 Tools
Corridor Glance 02:29 Tools
Blue - Michael Galasso 02:42 Tools
Umebayashi Shigeru - Yumeji's Theme 02:42 Tools
Final Sequence 00:30 Tools
Li-Zhen's Dialogue 02:42 Tools
Angkor Wat Theme Finale - Michael Galasso 02:42 Tools
Quizás, Quizás, Quizás [Perhaps, Perhaps, Perhaps] 03:20 Tools
Angkor Wat Theme 2 03:20 Tools
Quizás, Quizás, Quizás 03:20 Tools
In the Mood for Love II 02:12 Tools
Nat King Cole - Aquellos Ojos Verdes 02:12 Tools
Radio Broadcasting , Hua Yang De Nian Hua 03:15 Tools
In the Mood for Love III 00:00 Tools
Rebecca Pan - Bengawan Solo 03:15 Tools
Li-Zhen's Dialogue/Te Quiero Dijste [Magic in the Moonlight] 03:15 Tools
Casanova's Flute - Michael Galasso 03:15 Tools
The End (Quizas, quizas, quizas - Nat King Cole) 02:53 Tools
Casanova Flute 00:58 Tools
Maria Elena 02:12 Tools
Michael Galasso - Angkor Wat Theme I 02:12 Tools
Dang Zhe Ni Hui Lai 02:12 Tools
Yumeji´s Theme 02:12 Tools
ITMFL II - Michael Galasso 02:12 Tools
Aquellos Ojos Verdes (Nat King Cole) 02:12 Tools
Angkor Wat Theme 02:12 Tools
Yumeji's Theme (Extended Versi 02:12 Tools
Quizas Quizas Quizas (Perhaps Perhaps Perhaps) 02:12 Tools
Yue Er Wan Wan Zhao Jiu Zhou - Chiu Wai Ping 02:12 Tools
Michael Galasso - ITMFL I 02:12 Tools
Perfidia 02:53 Tools
Yumeji's Theme (Extented Versi 02:12 Tools
Casanova, Flute 02:12 Tools
Shigeru Umebayashi - Yumeji's Theme 02:27 Tools
shaung shaung yan 02:53 Tools
ITMFL III - Michael Galasso 02:12 Tools
Quizas, Quizas, Quizas (Perh.. 02:53 Tools
Yumeji's Theme / Li-zhen's d.. 02:53 Tools
ITMFL I - Michael Galasso 02:12 Tools
In the Mood for Love I 02:53 Tools
Radio Zhou Xuan Announcement.. 02:53 Tools
Trailer 02:53 Tools
In The Mood For Love, II - Michael Galasso 02:53 Tools
Nat King Cole / Aquellos Ojos Verdes 02:29 Tools
Gun 02:29 Tools
Li-zhen's Dialogue/Te Quiero Dijiste (Magic Is The Moonlight) - Nat King Cole 02:53 Tools
Deng Bai Ying - Shuang Shuang Yan 02:53 Tools
Radio Zhou Xuan Announcement/Hua Yang De Nian Hua - Zhou Xuan 02:53 Tools
10 Bengawan Solo 02:53 Tools
05 Aquellos Ojos Verdes 02:53 Tools
03 Angkor Wat Theme I 02:29 Tools
michael galasso - itmfl III 02:29 Tools
Hong Nian Hui Zhang Sheng - Zheng Jun Mian & Li Hong 02:29 Tools
Quizàs, Quizàs, Quizàs (Perhaps, Perhaps, Perhaps) - Nat King Cole 02:29 Tools
Theme 02:53 Tools
Te Quiero Dijiste - Nat King C 02:29 Tools
Casanova III 02:29 Tools
Chiu Wai Ping - Yue Er Wan Wan Zhao Jiu Zhou 02:29 Tools
Michael Galasso / Angkor Wat Theme I 02:29 Tools
Yumeji's Theme - Umebayshi Shigeru 02:29 Tools
In The Mood For Love, I - Michael Galasso 02:29 Tools
13 Shuang Ma Hui 02:29 Tools
06 Shuang Shuang Yan 02:29 Tools
michael galasso - itmfl II 02:29 Tools
14 - Blue 02:29 Tools
Li-zhen's dialogue / Te Quie.. 02:29 Tools
Aquellos Ojos Verdes - Nat Kin 02:29 Tools
michael galasso - angkor wat theme finale 02:29 Tools
Michael Galasso - Angkor Wat Theme II 02:29 Tools
Michael Galasso / ITMFL I 01:59 Tools
Michael Galasso / ITMFL II 01:59 Tools
Quizas, Quizas, Quizas - Nat K 02:29 Tools
Yumeji's Theme (used in the Hong Kong film In the Mood for Love) 02:29 Tools
01 Yumeji's Theme 02:29 Tools
Aquellos Ojos Verdes - Nat King 02:09 Tools
11 In the Mood for Love, III 02:09 Tools
21 Angkor Wat Theme Finale 02:09 Tools
casanova 02:09 Tools
In The Mood For Love, III - Michael Galasso 02:09 Tools
Shuang Ma Hui - Zhang Yun Xian & Hou Li Jun 02:09 Tools
Yumeji, film score 02:29 Tools
Yumeji's Theme/Li-zhen's Dialogue - Umebayasi Shigeru 02:29 Tools
13in the mood for love-shuang mu hui 01:17 Tools
radio zhou xuan announcement 02:29 Tools
Perhaps, Perhaps, Perhaps - Nat King Cole 01:17 Tools
Lan Hua Nu 05:41 Tools
Li-zhen's dialogue / Te Quiero 01:59 Tools
Quizas 01:59 Tools
01 - Yumeji's Theme 01:59 Tools
Deng Bai Ying / Shuang Shuang Yan 05:41 Tools
Rebecca Pan / Bengawan Solo 01:59 Tools
Piste 20 01:59 Tools
Yumeji's theme (Extended) 03:01 Tools
Yumeji's Theme - 梅林茂 02:29 Tools
17 Angkor Wat Theme II 02:29 Tools
Quizas, Quizas, Quizas - Nat King 02:29 Tools
Umebayashi Shigeru / Yumeji's Theme 02:29 Tools
Quizas, Quizas, Quizas (perhaps, Perhaps, Perha 02:29 Tools
Quizás, Quizás, Quizás (Perhaps, Perhaps, Perhaps) - Nat King Cole 02:29 Tools
14in the mood for love-blue 05:41 Tools
Yumeji's Theme (Extended Vers 05:41 Tools
Angkor Wat Theme IV 05:41 Tools
Blue_ 00:00 Tools
Hong Niang Hui Zhang Sheng - Zheng Jun Mian/Li Hang 01:59 Tools
Shuang Ma Hui - Zhang Yun Xian/Hou Li Jun 05:41 Tools
Kylie Minogue 00:00 Tools
Piste 01 05:41 Tools
Wong Kar Wai -in the mood for love - Yumeji's Theme (Extended Version) 03:01 Tools
Angkor Wat Theme 3 02:04 Tools
Shigeru Umebayashi / Yumeji's Theme 02:04 Tools
Yumeji's Theme + Li-Zhen's Dialogue - Various Artists 02:04 Tools
04 In the Mood for Love, I 02:04 Tools
Radio Zhou Xuan Announcement/Hua Yang De Nian Hua - 周璇 02:04 Tools
Movie Podcast 02:04 Tools
14 Blue [-] 02:04 Tools
Li-Zhen's Dialogue/Te Quiejo Dijiste (Magic Is The Moonlight) - Nat King Cole 02:04 Tools
Yue Er Wan Zhao Jiu Zhou - Chiu Wai Ping 02:04 Tools
18 Yue Er Wan Wan Zhao Jiu Zhou 02:04 Tools
Yumeji's Theme / Li-zhen's dia 02:04 Tools
15 Hong Niang Hui Zhang Sheng 02:04 Tools
Casanova's Flute_ 00:00 Tools
Mo-wan`s Dialogue 00:00 Tools
19 Cassanova's Flute [-] 00:00 Tools
Li-zhen's dialogue _ Te Quiero 00:00 Tools
Zheng Jun Mian & Li Hong - Hong Nian Hui Zhang Sheng 00:00 Tools
Li-zhen's dialogue / Te Quiero Dijiste 00:00 Tools
Track 1 00:00 Tools
Li-zhen`s Dialogue 2 00:00 Tools
Radio Zhou Xuan Announcement / 00:00 Tools
Michael Galasso / ITMFL III 00:00 Tools
Piste 09 00:00 Tools
Michael Galasso / Blue 00:00 Tools
03 - angkor wat theme i 00:00 Tools
Piste 11 00:00 Tools
michael galasso - blue 00:00 Tools
Michael Galasso / Angkor Wat Theme II 00:00 Tools
Piste 16 00:00 Tools
Yumeji's Theme - Shigeru Umebayashi 00:00 Tools
In The Mood For Love - Yumeji's Theme 00:00 Tools
Shigeru Umebayashi - Yumeji's Theme Extended Version 00:00 Tools
07 In the Mood for Love, II 00:00 Tools
14 Blue 00:00 Tools
Blue (Bonus Track) [*] 05:44 Tools
21in the mood for love-angkor wat theme finale 02:42 Tools
20 Yumeji's Theme-Li-Zhen's Dialogue 02:42 Tools
Yumeji s theme 02:42 Tools
Aquells Ojos Verdes 02:42 Tools
Ankor Wat Theme 2 02:05 Tools
Michael Galasso - Angkor Wat Theme III 02:04 Tools
Bengawan Solo (Rebecca Pan) 02:04 Tools
Yumeji's Theme (Shigeru Umebayashi) 02:04 Tools
Titel 01 02:04 Tools
Quizas, Quizas, Quizas (Perhaps, Perhaps, Perhaps) - Nat King Cole 02:04 Tools
Zhou Xuan - Radio Zhou Xuan Announcement - Hua Yang De Nian Hua 02:04 Tools
17in the mood for love-angor wat theme II 02:06 Tools
Casanova's Flute (Bonus Track) [*] 02:18 Tools
Track 9 02:18 Tools
19in the mood for love-cassanova's flute 02:15 Tools
20in the mood for love-yumeji's theme, li zhen's dialogue 02:29 Tools
Li-zhen`s Dialogue 1 00:00 Tools
Yumeji's Theme _ Li-zhen's dia 00:00 Tools
Yumeji's theme-Li-zhen's dialo 00:00 Tools
Angkor Wat Theme Final 00:00 Tools
Angkor Wat Theme I-Michael Galasso 00:00 Tools
07 - Itmfl Ii 00:00 Tools
Titel 14 00:00 Tools
Deng Bai Ying / Shuang Shuang 00:00 Tools
Umebayashi Shigeru / Yumeji's 00:00 Tools
Piste 13 00:00 Tools
Michael Galasso / Angkor Wat Theme Finale 00:00 Tools
Zhou Xuan / Radio Broadcasting / Hua Yang De Nian Hua 00:00 Tools
Piste 18 00:00 Tools
  • 369,651
    plays
  • 22,784
    listners
  • 369651
    top track count

Soundtrack of Fa yeung nin wa, a Wong Kar Wai's film. Read more on Last.fm. User-contributed text is available under the Creative Commons By-SA License; additional terms may apply.